Şantiyelerde iş güvenliği hizmeti ne zaman başlar

Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda ,

iş yeri sgk sicil numarası alındıktan ve bir işçi girişi yapıldıktan hemen sonra isg katip güncellemesinin yapılıp, 3 iş günü içerisinde isg katip’de yer alan sgk sicil numarasına göre tam   zamanlı içe görevlendirme ve ya  osgb’lerden dışa görevlendirme ya da kısmi zamanlı içe görevlendirme sonrası hemen hizmet alımı yapılmalıdır.

Aksi takdirde 2021 cezaları aşağıda gibidir.

6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 12.804 16.005 19.206 12.804 19.206 25.608 19.206 25.608 38.412 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay

 

6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 12.804 16.005 19.206 12.804 19.206 25.608 19.206 25.608 38.412 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  

 

 

 

inşaat ve işyerlerinde GENEL TEHLİKELER

GENEL TEHLİKELER
Harun Büyük / 05327950757 / İnşaat işgüvenliği Uzmanı
1. Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme 2. Aydınlatma 3. Yüksekten Düşme 4 Ekranlı araçlarla çalışma 5. Cisimlerin Düşmesi 6. Temel konfor koşulları (Sıcaklık, nem ve havalandırma) 7. Gürültü ve titreşim 8. Kimyasal faktörler (Toksik gaz ve buharlar, organik solventler ve tozlar) 9. Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri 10. Biyolojik ajanlar (Mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler) 11. Radyasyon ve ultraviyole ışınlar 12. Rutin çalışma 13. Seyyar el aletlerin kullanımı 14. İşyeri yerleşim planı 15. Sabit makina ve tezgahların kullanımı 16. İş stresi 17. Hareketli erişim ekipmanları (Merdivenler,Platformlar) 18. Kapalı yerlerde çalışma 19. Mekanik kaldırma araçları 20. Yalnız çalışma 21. Ürünler, emisyonlar ve atıklar 22. Motorlu araçların kullanımı, taşımacılık ve yollar 23. Yangın, parlama ve patlama 24. Su üzerinde veya yakınında çalışma 25. Elle taşıma işleri 26. Şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma 27. Elektrikli aletler 28. İstenmeyen insan davranışları (Dikkatsizlik,yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek) 29. Basınçlı kaplar 30. İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları MAKİNELERDE TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ Makina ve elektrik-elektronik cihazların risk analizi uygulamasında ilk aşama tehlike tipi ve yerinin kesin olarak belirlenmesidir. Belirlenen tehlikeler listelenir ve mevcut tehlikenin mevcut olup olmadığı ihtimali tespit edilmelidir. Mevcut bulunan tehlike ihtimallerinin nedenleri sıralanmalı ve bunların risk kategorileri belirlenmelidir. Belirlenen risklerle ilgili alınan ve/veya ihtiyaç duyulan önlemler belirlenerek risk azaltılır. Alınan önlemlerin yeterliliğine ve uygulanıp uygulanamayacağına karar verilir. Tehlike tipleri Mekanik tehlikeler – Ezilme, sıkışma – Doğrama – Kesme ve ayırma – Dolanma ve sarma – İçine çekme ve kapma – İtme, delme – Sürtünme ve ovalama – Yüksek basınçlı sıvıların püskürmesi – Parça fırlaması – Denge Kaybı – Kayma, yürüme ve çarpma Elektriksel tehlikeler – Elektrik kontağı – Elektrostatik yükler – Işıl radyasyon yada işlemler, Örneğin püskürme, erimiş parçalar, kısa devre sonucu oluşan kimyasal reaksiyonlar, aşırı yükler vb. – Elektriksel cihazlara gelebilecek harici etkiler Isıl tehlikeler – Yanma ve haşlanma, alev veya patlama ile temas ısı kaynaklarından yayılan radyasyonla temas – Sıcak veya soğuk çalışma ortamı sonucu oluşan sağlık problemleri Gürültüye bağlı hasarlar – Duyma bozukluğu(sağırlık) diğer psikolojik etkiler. Örneğin, denge kaybı dikkat yoğunluğunda azalma. – Akustik işaretlerin iletişime olan etkileri Titreşime bağlı hasarlar – Çeşitli sinirsel ve vasküler rahatsızlıklar Radyasyona bağlı hasarlar – Işık ışınları – Lazer – İyonize radyasyon kaynakları – Yüksek frekanslı manyetik alanlar Malzemeye bağlı hasarlar, – Makinanın kullandığı, işlediği fırlattığı parçalar – Zehirli sıvılar, gaz, toz, buhar ve duman ile temas edilmesi ve yutulması – Yangın ve patlama – Biyolojik ve mikrobiyolojik etkiler (virüs ve bakteriye bağlı ) Makinanın tasarımı aşamasında ergonomik koşulların göz ardı edilmesi sonucu oluşan hasarlar. – Kişinin istekleriyle ve yetenekleriyle uyumundaki yetersizlik – Sağlıksız duruş yada aşırı vücut gerilmesi – İnsan anatomisine uyumlulukta yetersizlik (el/kol, ayak/bacak) – Kişisel emniyet ekipmanlarının hatalı kullanımı – Yetersiz aydınlatma – Zihinsel baskı ve stres – İnsan hatası Enerji kaynağındaki kesintilere bağlı hasarlar – Makine parçalarının kopması ve fonksiyonlarındaki diğer kusurlar – Enerji kaynağındaki kesintiler sürücüde ve/veya kontrol devrelerinde – Beklenmeyen parça veya sıvı çıkışı – Kontrol sistemindeki kesilme veya hatalı çalışma – Hatalı montaj – Makinanın dağılma veya denge kaybı Emniyet komponentlerinin (geçici olarak) düşmesi ve koruyucu unsurların hatalı düzenlemesine bağlı tehlikeler – Her tür sökülebilir koruma cihazı – Her tür emniyet cihazı – Başlatma ve durdurma cihazları – Emniyet simgeleri ve işaretleri – Her türlü bilgi ve uyarı cihazları – Enerji kaynağını kapatma cihazları – Acil durum cihazları – İşlenen parçaların yerleştirilmesi, kaldırılması – Emniyetli çalışmayı sağlamak ve düzeni korumak için gerekli teçhizat – Gazların yönlendirilmesine yarayan cihazlar Hasar nedeni Hangi aşamada riskin meydana gelebileceği belirlenmelidir. – Taşıma – Kurma – Devreye alma – Ayarlama – Normal kullanım – Temizlik ve bakım

inşaat iş güvenliği

1.        İş iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmamıştır. İskelenin ana/ara korkuluk sistemleri yoktur. İskele üzerindeki çalışma platformları tam olarak doldurulmamıştır. İskeledeki çalışma platformlarına ulaşmak için uygun merdiven sistemi yapılmamıştır. Malzeme düşmesini önleyecek tekmelik yoktur. İskelenin taşıyacağı yüke dayanıklı ve bina bağlantısının uygun olduğunu gösteren teknik rapor düzenlenmemiştir.

2.        İşyerindeki düşme tehlikesi bulunan kat platform kenarları, asansör boşlukları, tesisat boşlukları, şaft boşlukları düşmeyi engelleyici güvenlik sistemleri ile kapatılmamıştır.

3.        Sabit merdivenlerin kova boşlukları etrafında korkuluk yoktur.

4.        Yapı alanındaki tünel, konvansiyonel vb. kalıp çalışmalarında yüksekten düşmeyi engelleyici güvenlik önlemleri (güvenlik ağı vb.) alınmamıştır.

5.        Yapı alanında kullanılan geçit ve platformlarda düşmeyi engelleyici güvenlik önlemleri (korkuluk, güvenlik ağı vb.) alınmamıştır.

6.        Yapı alanında toplu koruma sağlanamayan, düşme tehlikesi bulunan yerlerde çalışan işçiler emniyet kemeri kullanmamaktadır.

7.        Çatı çalışmalarında düşmeye karşı tedbir alınmamıştır.

8.        Asma iskelelerde çalışan işçiler dikey yaşam hattı/güvenlik halatı olmaksızın çalışmaktadırlar. İskelenin uygunluk belgesi yoktur.

9.        Şantiye sahasını kullanan işçilere uygun nitelikte baret verilerek kullanımı sağlanmamaktadır.

10.    İşveren veya proje sorumlusu tarafından işyerinin **** Bölge Müdürlüğüne (yönetmeliğe uygun şekilde) bildirimi yapılmamıştır.

11.    İşyerinde sağlık ve güvenlik koordinatörü yoktur.

12.    İşyerinde inşaat işyeri için sağlık ve güvenlik planı hazırlanmamıştır.

13.    İşyerinde inşaat işyeri için yıllık çalışma planı hazırlanmamıştır.

14.    İşyeri sağlık ve güvenlik birimi tarafından yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu hazırlanmamıştır.

15.    İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği birimi kurulmamıştır. İşyerinde işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı yoktur. İş güvenliği uzmanının/işyeri hekiminin sertifikaları yoktur ve sözleşmeleri Bakanlık’a gönderilmemiştir.

16.    İşyerinde onaylı defter yoktur.

17.    İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmamıştır.

18.    İş sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından iç yönetmelik hazırlanmamıştır.

19.    İş sağlığı ve güvenliği kurulunun toplantı karar tutanakları yoktur.

20.    İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ayda bir kez toplanmamıştır. En son xx.xx.xxxxtarihinde toplanmıştır.

21.    İşçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklarına dair sağlık raporları yoktur.

22.    Yapı alanında çalışan işçilerin antitetanik aşıları yapılmamıştır.

23.    Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgeleri yoktur.

24.    İşçilere ait özlük dosyaları yoktur.

25.    İnşaat işyerinde on sekiz yaşını bitirmemiş işçi/kadın işçi çalıştırılmaktadır.

26.    İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiştir. / Eğitim verildiğine dair belge yoktur.

27.    İşyerinde ilkyardım kursu görmüş eleman yoktur.

28.    İşyerinde yangınla mücadele ekibi oluşturulmamıştır.

29.    İş ekipmanlarının (vinç, kompresör vb.) periyodik kontrolleri yaptırılmamıştır.

30.    İşyeri elektrik topraklama tesisatının periyodik kontrolü yapılmamıştır.

31.    İş makinelerinin kullanan sürücülerin operatör belgeleri yoktur.

32.    Yağışlı havada kazı işlerinde çalışma yapılmaktadır.

33.    Kohezyonsuz zeminlerde kazı yüzeylerinde iksa yapılmamıştır.

34.    Derin kazı işlerinde, kazı yüzeyine yeteri kadar şev verilmemiştir.

35.    Kazı alanı kenarına yüksekten düşmeyi önleyici yeterli yükseklikte çift korkuluklu bariyerler yerleştirilmemiştir.

36.    Kazı işleri tekniğe uygun yapılmamaktadır.(Cidarların altında çökertme yapılmakta, toprağın dayanımıyla orantılı şevli kazı yapılmamaktadır.)

37.    Kazı işlerinin, komşu yapıyı tehlikeye sokacak şekilde sürdürüldüğü yapı tekniğinin gerektirdiği önlemlerin alınmadığı görülmüştür.

38.    Kazı alanına giriş ve çıkışa yarayan ekipman uygun değildir.

39.    Kazı alanı içinde bulunan ekskvatör,buldozer v.b. makinaların etrafında işçi çalıştırılmaktadır.

40.    Kazıdan çıkan toprağın kaymasını önlemek üzere yeterli uzaklığa dökülmesi sağlanmamıştır.

41.    Kalıp iskelelerin dayanımı ile ilgili statik yük analizi yapılarak uygun olduğuna dair belge düzenlenmemiştir.

42.    İşyerinde kullanılan iskelelerin yetkili teknik eleman tarafından kontrolü yapılarak uygunluğuna dair belge düzenlenmemiştir.

43.    İskelenin taşıyabileceği maksimum yükü gösteren levha uygun yere asılmamıştır.

44.    İskelelerde kaymayı önleyecek tedbirler alınmamıştır.

45.    Seyyar iskelelerin hareket etmesini önleyecek tedbirler alınmamıştır.

46.    Boru veya madeni iskele statik elektriğe karşı topraklanmamıştır.

İnşaat sahasında kullanılan kalıp iskelelerde ve çelik borulu iskelelerde ıskarta yahut

47.    tamir edilmiş veya boyanmış tahta ve keresteler kullanılmıştır.

48.    İnşaat sahasında kullanılan çelik borulu iskelelerdeki boru ve madeni kısımlar yük ve insanı taşımaya karşı dayanıklı değildir.

49.    Asılı erişim donanımının hareketini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin kullanmaya elverişli olduklarını belirten belge düzenlenmemiştir.

50.    Asılı erişim donanımının taşıyacağı maksimum yükü belirten ikaz levhası iskele üzerine asılmamıştır.

51.    Yapı alanların etrafı yeterli yükseklikte tahta perde v.b ile çevrilmemiştir.

52.    İnşaat işyerinin girişinde ve tehlike arz eden bölümlerinde ikaz levhaları yoktur.

53.    Yapı alanına giriş çıkış yapan araçların ulaşım yolları belirlenmemiştir.

54.    İşçilerin yapı alanına giriş ve çıkış mahalleri yüksekten düşebilecek parçaların zarar verme ihtimalini önlemek için koruyucu bir perde ile kapatılmamıştır.

55.    İş ekipmanlarının (Kule vinci,gırgır vinci,yer asansörü vb.) topraklamalarının kontrolü yapılarak uygunluğuna dair belge düzenlenmemiştir.

56.    İnşaat işyerinde çalışma mahallerinin yakınlarından geçen AG, YG hatlarına işçilerin doğrudan veya dolaylı teması sonucu elektrik çarpması riski önlenmemiştir.

57.    Suni ışığın yeterli olmadığı merdiven hollerinde ve acil çıkış yollarında aydınlatma sistemi ve işaretleme yapılmamıştır.

58.    İşyerinde bulunan şantiye elektrik panosunda kaçak akım rölesi yoktur.

59.    Seyyar elektrik kabloları mekanik ve kimyasal etkilerden korunacak şekilde çekilmemiş, kablolarda ve fiş priz sistemlerinde açıkta iletken bulunmaktadır.

60.    Seyyar el lambaları elektrik çarpma riskine karşı korunmamıştır ve beslemenin 220 Volt ile yapıldığı anlaşılmıştır.

61.    Elektrikli el aletlerinin topraklama sistemi ile uyumlu priz sistemleri kullanılmamaktadır.

62.    El merdivenleri inşaatın boşluk tarafında kullanılmaktadır.

63.    El merdivenleri tekniğine uygun bir şekilde yerleştirilmemiştir.

64.    İşçilerin gelip geçtiği yerlerde kullanılan merdivenin etrafı halat, zincir veya ahşap korkulukla çevrili değildir ve görülür yerlerde uyarı levhaları asıl değildir.

65.    Kaldırma araçlarının kancalarında emniyet mandalı bulunmamaktadır.

66.    Kaldırma araçları ile malzemeyi alacak ve yerleştirecek işçiler arasında uygun iletişim sağlanamamaktadır.

67.    Gırgır vinçde kullanılan çelik halatın çapı 12 milimetreden azdır ve sağlam ve özürsüz tellerden yapılmamıştır.

68.    Gırgır vinci çalıştıran işçiye güvenlik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkabı gibi uygun kişisel koruyucu araçlar verilmemiştir.

69.    Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde bir kapısı yoktur,diğer tarafları ise en az 90 santimetre yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş değildir.

70.    Sökülmüş kalıp tahtalarında bulunan çivi vb. sivri uçlu malzemelerin tehlikesiz hale getirilmediği görülmüştür.

71.    Yapı işyerinde kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmiştir. (İşyerindeki variller/doğramalar uygun şekilde istif edilmemiştir–vb. gibi)

72.    İnşaat işyerindeki moloz ve kullanılmış malzeme artıkları aşağıya gelişigüzel atılmaktadır.

73.    Kuvvetli rüzgar alan iş yerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırılmaktadır.

74.    Yıkımı yapılacak yapının elektrik ve havagazı vb. bağlantıları kesilmemiştir.

75.    İnşaat alanında/barakalarda yeterli sayıda/yangınla mücadele araç ve gereci yoktur.

76.    Yangın söndürme cihazlarının periyodik bakımları yapılmamıştır.

77.    Yangın söndürme cihazları büroda/depoda bulunmaktadır. Yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu yerler işaretlenmemiştir.

78.    İnşaat işyerinde işçilerin kullanabileceği soyunma yeri yoktur.

79.    İşyerinde duş sistemi/sıcak su yoktur.

80.    İşyerinde tuvalet/lavabo yoktur/Lavaboda temizlik malzemesi yoktur.

81.    İşyerinde gürültü/toz/gaz ölçümü yapılmamıştır.

82.    İşyerinde işçilerin içebileceği içme suyu yoktur.

83.    İşyerinde işçilerin yemek yiyebileceği yemek yeri yoktur.

84.    İşçilerin kulak odiyagramları çekilmemiştir. (Kompresörle kırım yapılması vb. gürültülü işlerde)

85.    İşyerinde kullanılan boyalar çalışma alanı dışında, ayrı bir bölümde depolanacaktır.

86.    Asbestle çalışmalarla ilgili kayıtlar yoktur.

87.    İşyerinde kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları yoktur.

Yüksek Çevre Mühendisi

İstanbul İş Güvenliği Uzmanı / Harun Büyük / 0532 795 07 57
Sivas İş Güvenliği Uzmanı  / Alparslan Öniz / 0507 224 07 85

inşaat iş güvenliği

Akayakıt istasyonları iş güvenliği , inşaat iş güvenliği, iş güvenliği uzmanı , mobilya iş güvenliği , benzin istasyonları iş güvenliği , osgb , isg uzmanı