inşaat ve işyerlerinde GENEL TEHLİKELER

GENEL TEHLİKELER
Harun Büyük / 05327950757 / İnşaat işgüvenliği Uzmanı
1. Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme 2. Aydınlatma 3. Yüksekten Düşme 4 Ekranlı araçlarla çalışma 5. Cisimlerin Düşmesi 6. Temel konfor koşulları (Sıcaklık, nem ve havalandırma) 7. Gürültü ve titreşim 8. Kimyasal faktörler (Toksik gaz ve buharlar, organik solventler ve tozlar) 9. Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri 10. Biyolojik ajanlar (Mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler) 11. Radyasyon ve ultraviyole ışınlar 12. Rutin çalışma 13. Seyyar el aletlerin kullanımı 14. İşyeri yerleşim planı 15. Sabit makina ve tezgahların kullanımı 16. İş stresi 17. Hareketli erişim ekipmanları (Merdivenler,Platformlar) 18. Kapalı yerlerde çalışma 19. Mekanik kaldırma araçları 20. Yalnız çalışma 21. Ürünler, emisyonlar ve atıklar 22. Motorlu araçların kullanımı, taşımacılık ve yollar 23. Yangın, parlama ve patlama 24. Su üzerinde veya yakınında çalışma 25. Elle taşıma işleri 26. Şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma 27. Elektrikli aletler 28. İstenmeyen insan davranışları (Dikkatsizlik,yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek) 29. Basınçlı kaplar 30. İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları MAKİNELERDE TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ Makina ve elektrik-elektronik cihazların risk analizi uygulamasında ilk aşama tehlike tipi ve yerinin kesin olarak belirlenmesidir. Belirlenen tehlikeler listelenir ve mevcut tehlikenin mevcut olup olmadığı ihtimali tespit edilmelidir. Mevcut bulunan tehlike ihtimallerinin nedenleri sıralanmalı ve bunların risk kategorileri belirlenmelidir. Belirlenen risklerle ilgili alınan ve/veya ihtiyaç duyulan önlemler belirlenerek risk azaltılır. Alınan önlemlerin yeterliliğine ve uygulanıp uygulanamayacağına karar verilir. Tehlike tipleri Mekanik tehlikeler – Ezilme, sıkışma – Doğrama – Kesme ve ayırma – Dolanma ve sarma – İçine çekme ve kapma – İtme, delme – Sürtünme ve ovalama – Yüksek basınçlı sıvıların püskürmesi – Parça fırlaması – Denge Kaybı – Kayma, yürüme ve çarpma Elektriksel tehlikeler – Elektrik kontağı – Elektrostatik yükler – Işıl radyasyon yada işlemler, Örneğin püskürme, erimiş parçalar, kısa devre sonucu oluşan kimyasal reaksiyonlar, aşırı yükler vb. – Elektriksel cihazlara gelebilecek harici etkiler Isıl tehlikeler – Yanma ve haşlanma, alev veya patlama ile temas ısı kaynaklarından yayılan radyasyonla temas – Sıcak veya soğuk çalışma ortamı sonucu oluşan sağlık problemleri Gürültüye bağlı hasarlar – Duyma bozukluğu(sağırlık) diğer psikolojik etkiler. Örneğin, denge kaybı dikkat yoğunluğunda azalma. – Akustik işaretlerin iletişime olan etkileri Titreşime bağlı hasarlar – Çeşitli sinirsel ve vasküler rahatsızlıklar Radyasyona bağlı hasarlar – Işık ışınları – Lazer – İyonize radyasyon kaynakları – Yüksek frekanslı manyetik alanlar Malzemeye bağlı hasarlar, – Makinanın kullandığı, işlediği fırlattığı parçalar – Zehirli sıvılar, gaz, toz, buhar ve duman ile temas edilmesi ve yutulması – Yangın ve patlama – Biyolojik ve mikrobiyolojik etkiler (virüs ve bakteriye bağlı ) Makinanın tasarımı aşamasında ergonomik koşulların göz ardı edilmesi sonucu oluşan hasarlar. – Kişinin istekleriyle ve yetenekleriyle uyumundaki yetersizlik – Sağlıksız duruş yada aşırı vücut gerilmesi – İnsan anatomisine uyumlulukta yetersizlik (el/kol, ayak/bacak) – Kişisel emniyet ekipmanlarının hatalı kullanımı – Yetersiz aydınlatma – Zihinsel baskı ve stres – İnsan hatası Enerji kaynağındaki kesintilere bağlı hasarlar – Makine parçalarının kopması ve fonksiyonlarındaki diğer kusurlar – Enerji kaynağındaki kesintiler sürücüde ve/veya kontrol devrelerinde – Beklenmeyen parça veya sıvı çıkışı – Kontrol sistemindeki kesilme veya hatalı çalışma – Hatalı montaj – Makinanın dağılma veya denge kaybı Emniyet komponentlerinin (geçici olarak) düşmesi ve koruyucu unsurların hatalı düzenlemesine bağlı tehlikeler – Her tür sökülebilir koruma cihazı – Her tür emniyet cihazı – Başlatma ve durdurma cihazları – Emniyet simgeleri ve işaretleri – Her türlü bilgi ve uyarı cihazları – Enerji kaynağını kapatma cihazları – Acil durum cihazları – İşlenen parçaların yerleştirilmesi, kaldırılması – Emniyetli çalışmayı sağlamak ve düzeni korumak için gerekli teçhizat – Gazların yönlendirilmesine yarayan cihazlar Hasar nedeni Hangi aşamada riskin meydana gelebileceği belirlenmelidir. – Taşıma – Kurma – Devreye alma – Ayarlama – Normal kullanım – Temizlik ve bakım
Bu yazı için yorumlar kapalı.