osgb1

İş Güvenliği Eğitimleri

İlk Yardım Eğitimleri
Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünün yapacağı sınava gireceklerdir. Sınav sırasında eğitmenlerimiz katılımcıların yanında olacaktır. Sınavdan 85 ve üzerinde puan alan katılımcılar aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınacaktır. Katılımcıların iki sınav hakkı vardır. Bu sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılara İlk Yardım Merkezi T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kişiye özel ilk yardımcı kimlik kartı verilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü ile ve gerekli diğer tüm yazışmalar kurumumuz tarafından yapılacaktır. Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.

Sertifikalı Temel İlk Yardım İçeriği
Genel İlkyardım Bilgileri
Hasta / Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Kanamalarda İlkyardım
Yaralanmalarda İlkyardım
Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmalarındaİlkyardım
Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Hayvan Isırmalarında İlkyardım
Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Sicim Kaçmasında İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Tehlike tanımlama ve risk analizi eğitimi
İşe giriş oryantasyon eğitimi
Kişisel koruyucu donanım eğitimi
Başarı ve motivasyon
Çalışanlar nasıl motive edilir?
Diksiyon
Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu
Enerji satış ve pazarlama teknikleri
Etkin toplantı yönetimi
Hata türü ve etkileri analizi (FMEA)
İletişim becerileri ve beden dili (Sözsüz iletişim)
İnsan kaynakları seçme ve yerleştirme
Maliyet düşürme teknikleri
NLP (Beyin dili) programı
Performans değerlendirme
Proses (Süreç) yönetimi
Sorun çözme teknikleri
Sözlük iletişim (Beden dili)
Stres yönetimi