Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Bu programın amacı farklı ortamlarda yüksekte çalışma işini yapan kişilere temel bilgi sağlamaktır. Bu kapsamda bu eğitim sonunda katılımcının, yüksekte çalışma ile ilgili işten ya da ekipmandan kaynaklı olası tehlikeleri görebilmesi, güvenli ve güvensiz durumları tanıyabilmesi, kullandığı ekipmanın kullanımı, bakımı kontrolü ve depolanması hakkında bilgi sahibi olması, acil durum prosedürlerini ve bu prosedürdeki rolünü bilmesi, saptadığı herhangi bir kusur, tehlike ya da güvensiz durumu raporlayabilmesi, hak ve sorumluluklarını bilmesi hedeflenmektedir. Eğitim teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Eğitim sonunda tüm katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi (Sertifika) verilmektedir. İçerik :

Yüksekte çalışma ve diğer alanlarda acil durum planı
İlgili yasal mevzuatlar, yönetmelikler ve standartlar
İşçi ve işverenin yasal sorumlulukları
Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
Yüksekte çalışma izni
Düşmeye neden olan faktörler
Düşmenin nedenleri
Düşmek ne kadar zaman alır?
Ankrajlar (emniyet noktaları) belirlenmesi, hazırlanması ve kurulması
Taşınabilir Ankrajlar
Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri (Pasif ve aktif sistemler), planlama, güvenli montaj
Tehlikeli ve güvensiz durumları tanıyabilme
Merdivenler
Çatılarda güvenli çalışma
Korkuluklar
İskeleler ve iskelelerde güvenli çalışma
Dış cephe asansörleri
Mobil yükselebilen platformlar üzerinde güvenli çalışma
Güvenlik işaretleri
İş kazası
Ramak kala
Askı travması ve kazazede yönetimi
Yüksekte kurtarma ve planlama
Yüksekte çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımlar (KKD)
KKD kategorileri, KKD ve teknik malzemelerin standartları
Yüksekte güvenli çalışmada kullanılan teknik malzemeler
Yüksekte güvenli çalışmada kullanılan düğümler
Uygulamalar