Cephe Sistemleri iş Güvenliği

Cephe Sistemleri iş Güvenliği; Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği anlayışındaki değişim süreci 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile başlamış fakat bu kanunun ortaya koyduğu teftiş ve müfettişe bağlı tespit bazlı reaktif anlayış yerine acil durum planları ve risk analizlerine bağlı risk bazlı proaktif yaklaşımın ortaya konmasında maalesef hem kanunun kendisi hem de çıkartılan yönetmelikler yetersiz kalmıştır. Bu sıkıntıların aşılması ve ön görülen anlayışların yasalarda karşılığını bulması için 2013 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanarak peyderpey çıkartılan yönetmelikler ile gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bu değişim sürecinde çatı ve cephe kaplamaları işlerinin yürütüldüğü Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği konusu da etkilenmiştir. Yüksekte çalışamalar ile ilgili sayısal verilerle yapılması gerekenleri ortaya koyan Tüzükler 6331 sayılı kanun ile yasal dayanağını kaybetmiş ve bu bilgiler yeni çıkartılan yönetmeliklerde güncellenerek yerini almıştır. Bu çalışmada yüksekte yapılan işlerde iş sağlığı ve güvenliği konusu mevzuatta gerçekleşen değişiklikler ile birlikte ele alınmıştır. ANAHTAR KELİMELER Yüksekte Çalışma, 6331 Sayılı Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği, çatı iş güvenliği, cephe sistemleri iş güvenliği, dış cephe iş güvenliği, havalandırma iş güvenliği, Yüksek Çevre Mühendisi , Harun Büyük

Neden Biz ?

 GÜVENİLİR HİZMET

işyeri Hekimi ( Dr. Hasan Akçiçek ), iş Güvenliği Uzmanı (Harun Büyük ), Diğer Sağlık Personeli ( Bekir Karaday ) ekibimiz tarafından sözleşmeler yapılıp, tespit önerilerimizi saat bazında tüm görevlerimizi yerine getirmek kaydıyla '' iş sağlığı ve güvenliği '' edimimizi yerine getirmekteyiz.Fiyatlarımızı piyasanın altında olmakla birlikte müşterilerimiz referans üzerine gelen değerli müşterilerimizdir.


 HİZMET POLİTİKAMIZ 

 İşletme körlüğünü ortadan kaldırarak, deneyimli bir kadro tarafından eksikler ve gereklilikler rapor halinde sunulmaktadır.İnsan sağlığı her duygu ve düşüncenin üzerindedir.Bu sebeple Çalışanların sisteme adaptasyonu zor ve bir o kadar keyifli eğitim süzgeçlerinden geçirilerek ,düzelmeler olduğunu gördükçe keyif almaktayız, ve insanlığa gerçekten faydalı bir toplum olma yolunun önü sonuna kadar açılmış bulunmaktadır.

 YASAL TAKİP

İş Sağlığı ve Güvenliği 6331 Sayılı Kanun kapsamında işverenlerin '' ONAYLI DEFTER '' olmak zorunluluğu vardır ve Iş Güvenliği Uzmanı ,Iş Yeri Hekimi tarafından her defasında gidilip tespit ve önerilerin deftere yazılması ve sorumluların belirtilerek imza altına alınmasını kapsar,Sorumlular üzerine düşen eksiklikleri yapmadıkları takdirde Bakanlığa iş veren ( iş yeri ) şikayet edilir .Amacımız kesinlikle ceza ile başbaşa bırakmak olmadığını ancak, eksikliklerin bir an evvel giderilip daha insanca yaşanılabilinir bir ortam oluşturulmasıdır. Bakanlıkla ilgili yasal süreç tarafımızdan takip edilerek işverene rapor halinde sunulacaktır.

inşaat İş Güvenliği


 6331 iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 sayılı kanuna göre, işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni
risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 Zorunluluk

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlere bakıldığında çatı ve cephe işlerinin de içinde bulunduğu yapı işleri bu grupta yer almaktadır. Buna göre yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler bu işlerde çalıştırılamazlar. Tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlarda işe başlatılamazlar.


 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Yeni yayınlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ekler kısmına kısmen de
tüzükteki bilgiler eklenmiştir. Bunun yanında risk bazlı anlayış gereği yapılacak çalışmalarda
uyulması gereken kurallarda bu yönetmelikte yer bulmuştur. Yüksekte çalışmalarda yapılması
gereklerde bu yönetmelikte sıralanmıştır.

cati ve yuksekte calisma Bildiri kurklu
Yüksek Çevre Mühendisi Harun Büyük. 0544 323 87 46

Neden Bireysel iş Güvenliği Uzmanı Tercih Edilmeli

HARUN-BUYUK

Neden Bireysel İş Güvenliği ; iş güvenliği uzmanı olarak ,Firmayı daha iyi tanıma fırsatım oluyor, firma çalışanlarını daha iyi tanıyorum,iş verenle daha iyi münasebetimiz oluyor, Daha az firma ile çalışıp daha fazla zamanım oluyor,yasal zorunluluk ayda 2 saat ise ben o firmama ayda 4-5 defa ziyaretlerde bulunuyorum,daha iyi belge bilgi doneler arşiv yapılıyor, daha iyi tehlikeler tespit edebiliyorum ve daha kısa sürede kontrolleri elimde tutabiliyorum,daha sıcak ve samimi ortamlarda iş sağlığı ve güvenliği desteği ve danışmanlığı veriyorum.

Neden OSGB  ( Ortak Sağlık Güvenliği ) değil; Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yani kısaca OSGB ile çalışan işletmelerin karşılaşacağı zorluklar yani dezavantajlar, avantajlardan daha az.Neden mi? Çünkü,Müşteri iş veren tespit öneriye giden iş Güvenlik Uzmanını ya da iş yeri hekimini tanıma zahmetinde bile bulunmuyor .Neyimiş efendim karşısında OSGB  var mış,paramı ben osgb ye veriyorum seve seve olmasa da zorunlu olarak bu hizmeti yapacaklar diyorlar.Neyimiş efendim fatura kesiyorlar diyorlar, Neyimiş efendim bir uzmanla anlaşamazsam başka uzmanla çalışırım diyorlar,Bu olmaz ,bunun zorluğu oldukça zor,İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ bir süreklilik arz eder , yeni gelen iş güvenliği uzman sil baştan tekrar tekrar tanışma, tehlike , riskleri belirleyecek, çünki her uzmanın yaptığı yapacağı RİSK değerlendirme ve ya ACİL Durum planı farklılık arzeder.Yeniden çalışanlarla muhatap olacak , yani bir sürü kargaşa,Ayrıca osgb'lerin kendi ortaklık yapılarından kaynaklı bir sürü sorunlar uzmanlara ve hekimlere yansıtılmaktadır.
Şunu belirtmek isterim ki; OSGB ' lerin verdiği kanunen iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimi hizmeti ile Bireysel iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmeti arasında hiç fark yoktur .Lakin işveren /işveren vekili ve çalışanlar  ile  bireysel iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi  daha sıcak samimi ortam oluşması ve daha düzgün dökümantasyon sağlamak için işveren ya da işveren vekili ile ve de çalışanlarla çalışmak süreklilik arzeder.

İlginç bir durumu paylaşmak isterim ,dışarıdan bakıldığında  gerçekten de çok büyük gibi gözüken ( reklamlarla ) bir OSGB ile tanışma fırsatım oldu. 2 uzman 1 iş yeri hekimi 1 muhasebe,1 tahsilatçı ,4 satış danışmanı , 2 de ortaklardan oluşuyormuş yani 11 kişiden ),5 araç ,Çok da şaşalı bir mekan ve iç dekorasyonu da oldukça şık ve gösterişli ve de gerçekten de ayda en az 70.000 tl-100.000TL masrafları olduğu aşikar,Peki bu kadar gider kimlerin sırtından sağlanıyor ,tabiki 2 uzman ve 1 iş yeri hekimi toplam 3 kişi   tarafından , işte bu kadar gider ,ortakların kendi cebinden sağlanamayacağı için müşterilerin üzerinden sağlanmaktadır.Dolayısıyle fiyatlarda bireysel iş güvenliği uzmanı, bireyesel iş yeri hekiminden daha fazla olacaktır ve bu osgb'nin ( ortak sağlık güvenlik biriminin) tüm giderleri firmalara paylaştırılmaktadır.

 

Tespit Öneri Onaylı Defter

Iş Güvenliği Uzmanı , Işyeri Hekimi ve İşveren/işveren vekili tarafından imza altına alınan ve bir tek defter uzman ve iş yeri hekimi olumsuz durum karşısında kurtarabilir. Bu Defterin Amacı; iş yerinde var olan ve sonradan gelebilecek tehlikelerin işverene tebliğ edilmesini içerir, Uzman ve İş Yeri hekimi tüm tehlikeleri ve buna bağlı Riskleri Deftere önlem alınması gerekliliğini yazar Sorumlular belirlenir , yapılan Risk Değerlendirmenin Proaktif yaklaşımla D.ö.f lerinin oluşturulması ( Düzenleme Önleme Faaliyetleri) gerekliliğini deftere bir bir yazar , gözle görülen bariz eksiklikler , tehlikeler ve oluşacak riskler yazılır ve imza altına alınır , sonra uzman ve hekim birer alt nüshasını alır ve evinde saklar, oluşan kaza ve mahkeme sürecinde bu defter sayfalarının her bir kelime ve cümlesine ihtiyaç olacaktır.Uzman ya da hekim ben dedim yapmadılar olmayacaktır. '' Söz uçar yazı kalır '' prensibinde işler mahkemeler .Dolayısıyla bu defter parçalarına sayfalarına '' iş Güvenliği Uzmanının ve İş Yeri Hekiminin '' çok ihtiyacı vardır. Ancak benim çalışma prensibim bu değil; Elbette defter beni kurtaracak ancak unutulmayan şu vardır. İş verenler bu Kanunun ve sonrasında oluşacak tahribatın farkında değillerdir, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti bir danışmanlık ve doğru yönlendirme gerektiren , doğru bilgilendirme gerektiren bir kanun dizesidir. Benim yasal zorunluluğum bulunan bir işletmelere örneğin 1 saat ay zorunluluğum olduğu halde haftada bir ziyaret eder , eksiklilerin yapılmasını bizatihi sağlarım, olmuyorsa tekrarından dener yine ziyaret eder ve çalışanlara taahhütler sunar ve imzalattırırım .Çünki ,ben söyledim işveren yapmadı olmamalıdır. http://bireyselisguvenligi.com/is-guvenligi-uzmanligi İş Sağlığında bence en önemli yaklaşım , olabildiğince Uzmana yardım edecek ekipler ve ekiplerin görevlerini en iyi içeren bilgiler ile sürekli desteklenmelidir. Çünkü sahayı çalışanlar daha iyi bilir , ve olabildiğince çalışanlardan bilgiler alınarak tehlikelerin belirlenmesi sağlanır. Bana göre en çok dikkat edilecek maddeler aşağıdadır; http://bireyselisguvenligi.com/is-guvenligi-uzmanligi
Önlemek Ödemekten Ucuzdur
İş Kazasını Önlemek, Bedelini Ödemekten Ucuz ve Kolaydır.

Referanslarımız